Actuele trainingen 2020-2021

 

Onderstaande trainingen zijn incompany te boeken.

 

Effectief samenwerken met ouders 

Interesse in ons incompany aanbod? Je kunt je gegevens doorgeven via het contactformulier.

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Professionals die werken met ouders en/ of kinderen. Bijvoorbeeld werkzaam bij wijkteams, onderwijs, maatschappelijk werk, vrouwen- en maatschappelijk opvang, jeugdzorg, veilig thuis
 
Accreditatie: SKJ 39 registerpunten, Registerplein 8,15 registerpunten

Niveau: MBO+, HBO, WO  

Geen aanvangsniveau vereist.

Programmaopzet
In deze cursus leren deelnemers om op een effectieve manier in gesprek te gaan met ouders en gedragsverandering in gang te zetten. Er wordt stilgestaan bij vragen als:

* Hoe breng je een goede samenwerking tot stand?

* Waar liggen aangrijpingspunten om ouders te verstevigen in hun ouderschap?

* Hoe breng je beweging in gezinssystemen die zijn vastgelopen op een manier waarbij je aansluit bij ouders en hen toch uitdaagt te veranderen?

* Wat zijn manieren om de kracht van ouders te mobiliseren?

Daarnaast worden gespreksvaardigheden geoefend.


 Tijdsinvestering/ studiebelasting: 2,5 dagen 

Literatuurstudie is facultatief. Cursisten krijgen gericht tips voor artikelen en literatuur.


Systeemgerichte hulpverlening bij geweld in relaties

 

Interesse in ons incompany aanbod? Je kunt je gegevens doorgeven via het contactformulier

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Professionals die willen leren hoe ze in situaties van relationeel geweld veiligheid kunnen bevorderen.

Accreditatie: 

Registerplein: 8.3 registerpunten voor maatschappelijk werkers en sociaal agogen

SKJ: 49.8 registerpunten voor jeugdzorgwerkers

Niveau: MBO+, HBO, WO 

Geen aanvangsniveau vereist.

Programmaopzet

In deze training krijgen de deelnemers een heldere methode aangereikt voor systeemgericht handelen bij geweld in relaties, zowel in de situatie dat de partners de relatie willen voortzetten als in de situatie waarin zij de relatie verbreken, maar samen ouders van de kinderen blijven.Doel van de hulpverlening is het vergroten van de veiligheid in het gezin. 

Tijdens vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Systeemvisie 
 • Visie op relationeel geweld 
 • De methodiek: doel, doelgroep, contra-indicaties, opbouw van het hulpverleningstraject 
 • Omgaan met twijfels over voortzetten van de relatie 
 • Motiveren van cliënten voor systeemgerichte hulpverlening 
 • Stoppen van geweld door het aanleren van time-out procedure 
 • Focus bepalen in vervolgsysteemgesprekken 
 • Gesprekken over inhoud van de  conflicten 
 • Gesprekken over interactiepatronen bij conflicten 
 • Meervoudige partijdigheid 
 • De kinderen bij de hulpverlening betrekken 
 • Hulpverlening bij echtscheiding 
 • Onderscheid  ouderrelatie/partnerrelatie 
 • Ouderrelatie: het oog op de belangen van de kinderen 
 • Handelen vanuit ouderlijk besef van verantwoordelijk zijn 
 • Afronden van trajecten

Door middel van verschillende werkvormen (korte theoretische inleidingen, discussie, beeldmateriaal, inbreng van ervaringen uit de praktijk en rollenspel met trainingsacteurs) krijgen deelnemers de kennis aangereikt en worden houding en vaardigheden geoefend die nodig zijn om het hulpverleningstraject uit te voeren.

Tijdsinvestering/ studiebelasting: 4 dagen

 Literatuurstudie is facultatief. Cursisten krijgen gericht tips voor artikelen en literatuur.

 

Gezinsdiagnostiek


Interesse in ons incompany aanbod? Je kunt je gegevens doorgeven via het contactformulier

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch niveau geschoold) die werken met ouders en kinderen.   

Accreditatie

-Registerplein: 8,3 registerpunten voor GGZ-Agogen, Maatschappelijk werkers en Sociaal Agogen

-SKJ: 46 registerpunten voor Jeugdzorgwerkers

Niveau: MBO+, HBO, WO 

Geen aanvangsniveau vereist.

Om problemen van kinderen en jongeren goed te kunnen begrijpen is het nodig meer zicht te krijgen op het gezinssysteem en de bredere context. In de training ‘gezinsdiagnostiek’ leer je hoe je daarbij systematisch te werk kunt gaan. 
Het is een praktijkgerichte training waarin naast theorie ook aandacht wordt besteed aan bruikbare werkvormen, gespreksvaardigheden en het vormgeven van het gezinsonderzoek op een manier die past binnen de eigen setting.


Tijdsinvestering/ studiebelasting: 3 dagen