Actuele trainingen

 

Loopbaanontwikkeling


Trainers: Mirjam Grit en Simone Geutjes

Doelgroep: Iedereen die ervaart dat het huidige werk niet meer de uitdaging geeft die hij of zij zou willen. Ervaar je stress in je werk en heb je het gevoel geen grip meer te hebben? Wil je eens energie steken in jezelf om uit te zoeken wat jouw waarden en drijfveren zijn. Dan kan het volgen van deze training je veel opleveren.

Niveau: MBO+, HBO, WO 

Programmaopzet

De training duurt vier avonden. De groep bestaat uit maximaal 8 personen. De meerwaarde van loopbaanontwikkeling in een groep is dat je van elkaar kunt leren. Iedereen werkt aan zijn of haar eigen plan, de focus ligt op jouzelf, maar je kunt gebruik maken van elkaars inzichten en ervaring. 

Voorafgaande aan de training hebben we met alle deelnemers een telefonisch voorgesprek om te bespreken welke vragen er voor jou liggen. Gedurende de training werk je aan je persoonlijk loopbaanplan en krijg je opdrachten mee waar je direct mee aan de slag kunt.

Tijdens de  training leer je onder andere:
. reflecteren op jezelf met je eigen normen en waarden
. te ontdekken wat jou energie kost en wat jou energie geeft
. hoe je een concreet loopbaanplan opstelt dat bij jou past 
. hoe je dit plan effectief 
uitvoert

Praktische zaken:

Locatie:          Schaepmanstraat 104
                     1051 JG Amsterdam
Kosten:          € 395 incl. BTW

Inschrijven: Voor meer informatie over de start van een nieuwe training kun je een mail sturen naar   mirjamgrit@praktijkkoning-grit.nl

Tijdsinvestering: vier avonden van 2 uur en thuisopdrachten 

 

Effectief samenwerken met ouders 

Inschrijven voor volgende training? Je kunt je gegevens doorgeven via het contactformulier. Bij voldoende belangstelling wordt nieuwe training gestart. 

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Professionals die werken met ouders en/ of kinderen. Bijvoorbeeld werkzaam bij wijkteams, onderwijs, maatschappelijk werk, vrouwen- en maatschappelijk opvang, jeugdzorg, veilig thuis
 
Accreditatie: SKJ 39 registerpunten, Registerplein 8,15 registerpunten

Niveau: MBO+, HBO, WO 

Programmaopzet
In deze cursus leren deelnemers om op een effectieve manier in gesprek te gaan met ouders en gedragsverandering in gang te zetten. Er wordt stilgestaan bij vragen als:

* Hoe breng je een goede samenwerking tot stand?

* Waar liggen aangrijpingspunten om ouders te verstevigen in hun ouderschap?

* Hoe breng je beweging in gezinssystemen die zijn vastgelopen op een manier waarbij je aansluit bij ouders en hen toch uitdaagt te veranderen?

* Wat zijn manieren om de kracht van ouders te mobiliseren?

Daarnaast worden gespreksvaardigheden geoefend.

Praktische zaken:

Locatie:          Schaepmanstraat 104
                       1051 JG Amsterdam
Kosten:          € 475, inclusief lunch op dag 2 en 3

 Tijdsinvestering: 2,5 dagen 

Literatuurstudie is facultatief. Cursisten krijgen gericht tips voor artikelen en literatuur.
Inschrijven of meer info nodig? Gebruik formulier onder aan de pagina.


Systeemgerichte hulpverlening bij geweld in relaties

 

Inschrijven voor volgende training? Je kunt je gegevens doorgeven via het contactformulier. Bij voldoende belangstelling wordt nieuwe training gestart. 

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Professionals die willen leren hoe ze in situaties van relationeel geweld veiligheid kunnen bevorderen.

Accreditatie: 

Registerplein: 8.3 registerpunten voor maatschappelijk werkers en sociaal agogen

SKJ: 49.8 registerpunten voor jeugdzorgwerkers

Niveau: MBO+, HBO, WO

Programmaopzet

In deze training krijgen de deelnemers een heldere methode aangereikt voor systeemgericht handelen bij geweld in relaties, zowel in de situatie dat de partners de relatie willen voortzetten als in de situatie waarin zij de relatie verbreken, maar samen ouders van de kinderen blijven.Doel van de hulpverlening is het vergroten van de veiligheid in het gezin. 

Tijdens vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Systeemvisie 
 • Visie op relationeel geweld 
 • De methodiek: doel, doelgroep, contra-indicaties, opbouw van het hulpverleningstraject 
 • Omgaan met twijfels over voortzetten van de relatie 
 • Motiveren van cliënten voor systeemgerichte hulpverlening 
 • Stoppen van geweld door het aanleren van time-out procedure 
 • Focus bepalen in vervolgsysteemgesprekken 
 • Gesprekken over inhoud van de  conflicten 
 • Gesprekken over interactiepatronen bij conflicten 
 • Meervoudige partijdigheid 
 • De kinderen bij de hulpverlening betrekken 
 • Hulpverlening bij echtscheiding 
 • Onderscheid  ouderrelatie/partnerrelatie 
 • Ouderrelatie: het oog op de belangen van de kinderen 
 • Handelen vanuit ouderlijk besef van verantwoordelijk zijn 
 • Afronden van trajecten

Door middel van verschillende werkvormen (korte theoretische inleidingen, discussie, beeldmateriaal, inbreng van ervaringen uit de praktijk en rollenspel met trainingsacteurs) krijgen deelnemers de kennis aangereikt en worden houding en vaardigheden geoefend die nodig zijn om het hulpverleningstraject uit te voeren.

Praktische zaken

Tijd:                9.30 – 17.00 uurLocatie:          Schaepmanstraat 104
                       1051 JG Amsterdam
Kosten:          € 650, inclusief lunch 

Tijdsinvestering: 4 dagen Literatuurstudie is facultatief. Cursisten krijgen gericht tips voor artikelen en literatuur.Inschrijven of meer info nodig? Gebruik formulier onder aan de pagina.

 

Gezinsdiagnostiek


Inschrijven voor volgende training? Je kunt je gegevens doorgeven via het contactformulier. Bij voldoende belangstelling wordt nieuwe training gestart. 

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch niveau geschoold) die werken met ouders en kinderen.   

Accreditatie

-Registerplein: 8,3 registerpunten voor GGZ-Agogen, Maatschappelijk werkers en Sociaal Agogen

-SKJ: 46 registerpunten voor Jeugdzorgwerkers

Niveau: MBO+, HBO, WO

Om problemen van kinderen en jongeren goed te kunnen begrijpen is het nodig meer zicht te krijgen op het gezinssysteem en de bredere context. In de training ‘gezinsdiagnostiek’ leer je hoe je daarbij systematisch te werk kunt gaan. 
Het is een praktijkgerichte training waarin naast theorie ook aandacht wordt besteed aan bruikbare werkvormen, gespreksvaardigheden en het vormgeven van het gezinsonderzoek op een manier die past binnen de eigen setting.

Praktische zaken

Tijd:              09.30- 17.00

Locatie:          Schaepmanstraat 104   

                    1051 JG Amsterdam

Kosten:          € 600, inclusief lunch 

Tijdsinvestering: 3 dagen