Training

 


Wij hebben meer dan vijftien jaar ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en workshops. De meeste trainingen zijn gericht op het vergroten van de methodische vaardigheden van hulpverleners op MBO en HBO en WO-niveau. 

Ook verzorgen wij trainingen voor managers die de betreffende medewerkers aansturen. 

Al onze trainingen hebben een systeemgerichte visie als uitgangspunt. Daarnaast leggen wij de nadruk op het belang van een goede samenwerkingsrelatie tussen hulpverleners en cliënten.

De meeste van onze trainingen zijn geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Voor op maat gemaakte trainingen kan op verzoek van de opdrachtgever accreditatie worden aangevraagd.De volgende trainingen en workshops voeren wij regelmatig uit:

Systeemgericht werken

Gezinsgesprekken voeren

Relatiegesprekken voeren

Ouderbegeleiding

Gezinsdiagnostiek

Systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld 

(o.a. de methodiek begeleide terugkeer/samen geweldloos verder en de methodiek voor het Oranje Huis) 

Motiverende en oplossingsgerichte werkvormen 

Secundaire traumatisering 

Werken met gezinnen met complexe problematiek

Daarnaast bestaat de mogelijkheid trainingen of workshops te ontwikkelen specifiek gericht op de vragen die leven in uw instelling. Wij hechten veel belang aan een goed voortraject met de opdrachtgever en/of de deelnemers, zodat we specifieke vragen uit de praktijk mee kunnen nemen in het trainingsprogramma.  

Praktijk Koning-Grit staat geregistreerd bij het CRKBO. Daarom zijn onze trainingen vrijgesteld van BTW.