Therapie


Anne Koning is NVRG-geregistreerd systeemtherapeut. Zij biedt individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie. Anne heeft zich gespecialiseerd in hulp bij ouderschapsproblemen, echtscheidingsproblematiek, conflicten in gezinnen en huiselijk geweld. Daarnaast heeft zij als aandachtsgebied hulp aan regenbooggezinnen

Mijn werkwijze

In systeemtherapie worden problemen bezien in hun relationele context. Ieder mens is onderdeel van een breder sociaal systeem: een relatie, gezin, familie, gemeenschap, sociaal netwerk. Binnen een sociaal systeem beinvloeden mensen elkaar. Gedrag, gedachten, gevoelens, opvattingen en verwachtingen ontstaan in een wisselwerking met anderen. 

Als systeemtherapeut kijk ik vooral naar wat er gebeurt tussen mensen: hoe ze met elkaar omgaan, over elkaar denken, wat ze van elkaar verwachten en welke gevoelens ze bij elkaar oproepen. Binnen relaties, gezinnen en families ontstaan in het algemeen vaste patronen van met elkaar omgaan, waarbij ieders achtergrond, opvoeding en ervaringen een rol spelen. Deze vaste patronen kunnen een veilig en vertrouwd gevoel bieden: je weet wat je van elkaar kan verwachten. Het is ook mogelijk dat de patronen negatiever worden ervaren. Dit is bijvoorbeeld het geval als een vast patroon de individuele ontwikkeling in de weg staat of niet meer past bij de nieuwe fase waarin de relatie of het gezin zich bevindt. Ook is het mogelijk dat binnen een relatie of een gezin een negatieve spiraal ontstaat. Dit kan zich uiten in spanningen en hoogoplopende ruzies of in verwijdering, langs elkaar heen leven, elkaar niets meer te zeggen hebben. Een negatieve spiraal kan er in de loop van de tijd langzamerhand insluipen of plotseling ontstaan, vaak als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen die voor stress en spanning zorgen.

 In de therapiesessies ga ik samen met cliënten op zoek naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken. Samen onderzoeken we wat de klachten en problemen zijn waar cliënten tegenaan lopen, hoe deze zijn ontstaan en wat ze voor ieder betekenen. Tevens bekijken we wat ieders aandeel is in de manier waarop met elkaar wordt omgegaan en van welke krachten en hulpbronnen gebruik  kan worden gemaakt om te komen tot verandering.Het uiteindelijke doel is steeds het leven en de onderlinge relaties vorm te geven op een manier die bij de cliënt past.

Als je eraan denkt om in therapie te gaan kun je bellen voor een afspraak voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de vragen en zorgen die je hebt. We bespreken wat ik eventueel voor je kan betekenen. Ook staan we stil bij de gewenste vorm van therapie.  Het kan gaan om individuele gesprekken, relatiegesprekken of gesprekken met de kinderen erbij. Tijdens het traject kan het soort gesprekken variëren. We bespreken steeds wat het meest passend is bij het specifieke onderwerp, jouw/jullie situatie, wensen en  behoeften. 


Mogelijke onderwerpen

  • Jullie hebben twijfels over het wel of niet voortzetten van jullie relatie.
  • Er is steeds ruzie thuis en jullie komen er samen niet uit 
  • Je wilt scheiden en goede afspraken maken over de kinderen.
  • Je maakt je zorgen over één van de kinderen die steeds extremer gedrag gaat vertonen.
  • Je hebt in het verleden vervelende dingen meegemaakt die nog steeds negatieve invloed hebben op jouw leven 
  • Het vormen van een samengesteld gezin blijkt in de praktijk meer problemen op te leveren dan jullie hadden gedacht.

 


Tarieven en vergoedingen

Tarief: € 100 per uur. 

Mogelijkheden tot vergoeding:

- De therapie kan worden betaald uit een PGB

- In veel gevallen is de werkgever bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen, omdat zij daarmee het welzijn van de medewerker verbetert.

- Kosten van therapie kunnen door zelfstandige ondernemers opgevoerd worden als aftrekpost bedrijfskosten/coaching .

Als u gebruik wil maken van therapie, maar de tarieven niet binnen uw budget vallen, neem dan contact met op met Anne Koning 0612754710. 


Beroepsvereniging

Anne Koning is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie). De NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding en nascholing van relatie- en gezinstherapeuten. In een visiedocument staat beschreven wat systeemtherapie is en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten.


Klik hier voor het visiedocument van de NVRG. 

Bovendien geldt voor leden van de NVRG de beroepscode voor psychotherapeuten.

Klik hier voor de betreffende beroepscode

Klik hier voor de klachtenprocedure